Category:

KIẾM TIỀN VỚI SHOPIFY

Shopify là nền tảng để chúng ta bắt đầu một cửa hàng thương mại điện tử và bắt đầu kinh doanh. Chúng ta có thể bán các sản phẩm POD, DROPSHIP hoặc xây dựng một thương hiệu với sản phẩm và ý tưởng của bạn. Tại đây bạn có thể tìm kiếm thấy các bài viết hướng dẫn từ xây dựng cửa hàng đến phát triển quảng cáo và đạt được mục tiêu cuối cùng là bán hàng.